Links til andre hjemmesiders omtale af Morbus Dercum

Ugeskrift for læger 05-2019: http://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2019-05/v12180839_0.pdf

Lægehåndbogen: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/sjaeldne-sygdomme/sjaeldne-sygdomme/dercums-sygdom/

Sundhedsstyrelsen: Nationale kliniske retningslinjer for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/B8177C39A23445D4A6553DF6C78EBAF6.ashx

Svenska Ödemförbundet

Vores svenske søsterforening SØF: https://www.svenskaodemforbundet.se/faktabank/dercum-2/