Foreningen/bestyrelse

Foreningen blev stiftet d. 26. august 2010 under navnet:

Dansk Dercum Forening.

På den ordinære generalforsamling i 2017 blev foreningens navn ændret til:

DDOLF – Dansk Dercum og Lipødem Forening

Patientforening for fedtvævssygdomme

Foreningens formål:

  1. at varetage Dercum og Lipødem patienters interesse
  2. at fremme kendskabet til og formidle viden om Dercum Disease og Lipødem
  3. at arbejde for at sygdommene skal blive anerkendt på lige fod med andre kroniske sygdomme
  4. at formidle viden om forskning og videreudvikling af behandlingsmetoder
  5. at samarbejde med andre lignende organisationer i både ind- og udland

Foreningens bestyrelse:

Formand Birgitte Goldenbech: fm@ddolf.dk
Bestyrelsesmedlem Helle Bomgaard
Kasserer Mogens Bomgaard: kass@ddolf.dk
Bestyrelsesmedlem Lis Timmermann
Bestyrelsesmedlem Dennis Lyngsø Jensen

DDOLF brochure