Morbus Dercum

også kaldet:
Dercum Disease – Lipomatosis dolorosa – Adiposis dolorosa samt Fedtvævsreumatisme

Foreningen ønske med denne hjemmeside er at være med til at afhjælpe nogle af de myter og misforståelser der er omkring sygdommen, samt være medvirkende til en større forståelse og udbredelse af den viden der findes rundt om i verden.
Kendskabet til denne lidelse er meget begrænset i Danmark hvor der heller ikke bliver forsket. Mange bliver derfor ofte fejl-diagnosticeret.
Fordi sygdommen ikke altid er synlig på overfladen, kan det være svært for omverdenen – familie, kollegaer og andre – at indse alvoren af patientens problemer.
Sygdommen er kronisk (stationær og varig), smertefuld, kan have alvorlige/invaliderende konsekvenser og er progredierende (fremadskridende).
Sygdommen er klassificeret af WHO (under ICD-10) med nummeret E88.2.

Fredag den 13. november 2015 var Dansk Dercum Forening inviteret til frokostmøde med 2 medlemmer af Sundheds- og Ældreudvalget. Dansk Dercum Forening ønsker at skabe kendskab til den sjældne diagnose ”Dercums sygdom” samt Lipødem og dermed bedre diagnosticering af sygdommene og adgang til den behandling, som vi ved kan hjælpe disse patienter. Dermed kan flere Dercum- og Lipødem ramte få en bedre livskvalitet – og blive på arbejdsmarkedet.

Dr. Karen L. Herbst er en af de førende i verden indenfor forskning og viden om Morbus Dercum.

I denne video beskriver Dr. Karen L. Herbst lidelsen.

Hjemmeside
http://www.lipomadoc.org/dercums-disease.html