Medlemsarrangementer

Afholdte:

Weekend arrangement 12./13. okt. 2019 på Menstrup Kro

PROGRAM for medlemsweekend

12./13. okt. 2019 Menstrup Kro

18. marts 2018 Åbent møde i Roskilde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. oktober 2017 Åbent møde i Vejle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. april 2017 Åbent møde i Roskilde