Medlemsarrangementer

Kommende:

Afholdte:

Medlemsweekend og generalforsamling 2021 på Comwell Kolding

Medlemsweekend på Comwell Korsør 2020

Stephanie Jøker Nielsen fra Sjældne Diagnosers præsentation

Camilla Balle Bech, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospitals oplæg

PROGRAM for DDOLF’s Medlemsweekend 2020

Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Lørdag d. 31. oktober 2020:

12.00 – 13.30 Frokost incl. drikkevarebuffet og kaffe

13.30 – 14.00  Velkomst ved Birgitte Goldenbech Neerdal, formand

                        Præsentation af bestyrelsen og deltagere

14.00 – 15.00 Indlæg ved Camilla Balle Bech, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospital.

15.00 – 15.30 Kaffebuffet med kage, saft & frugt

15.30 – 16.30 Erfaringsudveksling

16.30 – 17.30 Drøftelse af foreningens økonomi, ULHAN, Drugstars, hjemmeside og facebook samt fremtid

18.00 – 20.00     Konferencemiddag, 3 retter incl. drikkevarer

20.00 –            DHs Uganda projekt v/Tracy Fleur Pedersen

Søndag d. 1. november 2020 

08.00 – 10.00  Morgenmad .

10.00 – 11.00 Sjældne Diagnoser/Helpline

11.00 – 11.30     Kaffebuffet med kage, saft & frugt

11.30 – 12.00 Evaluering

12.00 – 13.00  Frokost incl. drikkevarebuffet og kaffe

Tak for denne gang – på gensyn!

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

                                                   Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00

Frivilligcenter Roskilde, Lokale 2, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde. Det Gamle Tinghus – der er rampe og elevator ellers ring på 40106329

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af referat
 5. Formandens beretning
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse
 7. Fremlæggelse af budget for 2020
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Drøftelse af kommende aktiviteter
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Valg til foreningens bestyrelse, revisor og suppleanter
  1. Valg af formand (vælges i ulige år). Lene Niknazmanesh ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  2. Valg af kasserer (vælges i lige år). Helle Bomgaard er på valg. Modtager genvalg.
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1. Birgitte Goldenbech Neerdal, næstformand er på valg, modtager genvalg.
   1. Lene Houe er på valg.
   1. Lene Tofteng Hansen er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
   1. Kim Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
  1. Valg af suppleanter for 1 år
   1. Maria Refsgaard Iversen, modtager ikke genvalg
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
   1. Hanne Jensen modtager genvalg som revisor.

12.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. februar 2020. Indkomne forslag vil blive sendt ud til alle inden generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, er dine forslag stadig velkomne og du kan også stille op til bestyrelsen m.v.

På bestyrelsens vegne

Helle Bomgaard

Kasserer

Weekend arrangement 12./13. okt. 2019 på Menstrup Kro

PROGRAM for medlemsweekend

12./13. okt. 2019 Menstrup Kro

18. marts 2018 Åbent møde i Roskilde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28. oktober 2017 Åbent møde i Vejle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29. april 2017 Åbent møde i Roskilde